Jaarvergadering 2011

Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 april 2011, om 11.00 uur in Het Zendgebouw Radio Kootwijk, Radioweg 1, 7348 BG te Hoog Soeren.

Besluiten

Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Genomen besluiten algemene vergadering van aandeelhouders 26 april 2011".

Download: genomen besluiten algemene vergadering van aandeelhouders 26 april 2011

Notulen

Download: notulen algemene vergadering van aandeelhouders 2011

Agenda en oproepingsadvertentie

Download: agenda AVA 2011
Download: oproepingsadvertentie AVA 2011